Gru20100125ebn

 Gru juv. a Bentivoglio (BO), 25.01.2010